Nawigacja

Informacje Struktura egzaminu maturalnego 2013 Harmonogram matury wiosna 2013 Jak sporządzić bibliografię Matura z matematyki od A do Z Lista tematów z j. polskiego - matura wiosna 2014

Matura

Informacje

Egzamin z języka polskiego - prezentacja tematu

Przypominamy wszystkim tegorocznym maturzystom:

Obowiązkowym elementem egzaminu ustnego z j. polskiego jest przedłożenie w określonym terminie bibliografii.

Bibliografię należy dostarczyć  w 2 egzemplarzach do sekretariatu  do 4 kwietnia 2014. Po tym terminie bibliografia nie będzie przyjmowana.

Niedostarczenie bibliografii oznacza brak możliwości przystąpienia do drugiej części egzaminu i tym samym niezdanie go.

Opcjonalnym elementem egzaminu ustnego jest przedłożenie swojemu poloniście na tydzień przed zakończeniem roku planu prezentacji.

Konspekt można przynieść dopiero na egzamin, ale ryzykujesz, że nie będziesz mógł z niego korzystać, bo komisja go nie zaakceptuje.

Oficjalne, zatwierdzone wzory obu dokumentów można pobrać i wydrukować tutaj:

 

BIBLIOGRAFIA - plik PDF

PLAN PREZENTACJI - plik PDF

Pamiętaj żeby oba dokumenty opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

Zespół polonistów radzi!

1.           Bibliografia powinna zawierać tylko podstawowe fakty – patrz wzór obowiązujący w naszej szkole

2.           W bibliografii przedmiotowej nie wpisuj encyklopedii, leksykonów i repetytoriów dla ucznia, chociaż wolno Ci z nich korzystać.

3.           Pamiętaj, że o teksty z bibliografii przedmiotowej egzaminator może Cię zapytać, więc nie wpisuj fikcyjnych pozycji

4.           Bibliografia przedmiotowa to teksty o literaturze pięknej pisane przez historyków literatury lub krytyków, a więc czasem trudne dla ucznia, dlatego możesz wykazać się znajomością tylko fragmentu (kilku stron), ale zaznacz to w opisie bibliograficznym

5.           Pamiętaj, że plan wystąpienia to „legalna” pomoc dla Ciebie w trakcie egzaminu, więc starannie go przemyśl

6.           Plan tak jak wypracowanie powinien mieć trójdzielną budowę: wstęp, rozwinięcie i wnioski

7.           Stosuj w konspekcie wyróżniki: duże litery, podkreślenia, pogrubiony druk itp.

8.    Plan prezentacji musi mieć kształt punktów i podpunktów, ale nie może zawierać definicji, wniosków w pełnym brzmieniu i streszczeń. 


   

Aktualności

Kontakt

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
    ulica Klasztorna 17a
  • 672621481
    fax:672621481

Galeria zdjęć